EUROTECHNO.eu

?eština (?eská republika)English (United Kingdom)French (Fr)Russian (CIS)Hungarian (formal)

Technický dozor investora

Nabízíme služby v oblasti p?ípravy a provád?ní staveb se zam??ením na ?innost technického dozoru investora (TDI). Náš tým je klientovi k dispozici po celou dobu p?ípravy projektu...

Více informací zde

Koordinace nájemc?

Naším klient?m poskytujeme technickou a administrativní asistenci p?i realizaci a koordinaci prací nájemc? v rámci vnit?ních stavebních úprav...

Více informací zde

Ekologická výstavba

Naše spole?nost nabízí svým klient?m asistenci b?hem celého procesu certifikace budov a podporu dlouhodobé koncepce enviromentálního managementu...

Více informací zde

Hlavní nabídka

Intro

Kariéra

Naši budoucnost stavíme na vysoké odbornosti, flexibilit? a profesionalit? našich zam?stnanc? a dodavatel?. Do našeho týmu hledáme aktivní jedince ochotné se p?izp?sobit kosmopolitnímu prost?edí naší firmy.

Aktuální nabídka spolupráce

O spole?nosti

Jsme spole?ností, která funguje na ?eském a zahrani?ním trhu již osmým rokem. Naší doménou jsou služby technické asistence investor?m stavebních projekt? zejména pak obchodních a zábavních center.

Více o spole?nosti zde

Spokojenost zákazník?

Zajímá nás spokojenost našich zákazník?, a proto se snažíme zákazníkovi poskytnout dostatek možností, jak nás kontaktovat. Pokud máte zájem o naše služby nebo jste nenašli pot?ebné informace, kontaktujte nás.

Napište nám

PrávÄ› se nacházĂ­te: Ăšvod