EUROTECHNO.eu

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Russian (CIS)Hungarian (formal)

Technický dozor investora

Nabízíme služby v oblasti přípravy a provádění staveb se zaměřením na činnost technického dozoru investora (TDI). Náš tým je klientovi k dispozici po celou dobu přípravy projektu, během tendrového řízení, realizace stavby, při předání stavby a při uplatňování případných reklamací.

Pro naše klienty zajišťujeme:

 • Komunikaci s příslušnými úřady za účelem získání stavebního povolení
 • Přípravu podkladů pro tendr, příp. dohled nad tendrovou dokumentací
 • Přípravu harmonogramu
 • Přípravu seznamu zhotovitelů
 • Zadání výběrového řízení
 • Posouzení nabídek z hlediska úplnosti
 • Porovnání nabídek (cena x kvalita x termín) a doporučení dodavatele
 • Projednání návrhu smlouvy s dodavatelem a projednání případných změn
 • Kontrolu kvality prováděných prací během výstavby
 • Kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
 • Kontrolu postupu prací, aktualizaci harmonogramu
 • Organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby
 • Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v souladu se smlouvami o dílo
 • Dílčí technické přejímky díla
 • Dozor nad potřebnými zkouškami
 • Kontrolu vad a nedodělků
 • Organizaci závěrečného předání a převzetí provedené stavby
 • Organizaci kolaudace
 • Asistenci klientovi při oznamování otevření nových prostor
 • Asistenci klientovi během užívání stavby a při uplatňování reklamací
Právě se nacházíte: Úvod Služby Technický dozor investora