EUROTECHNO.eu

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)French (Fr)Russian (CIS)Hungarian (formal)

Koordinace nájemců

Naším klientům poskytujeme technickou a administrativní asistenci při realizaci a koordinaci prací nájemců v rámci vnitřních stavebních úprav nebytových prostor v obchodních centrech. Naším cílem je zajistit klientovi jakoukoliv informační či asistenční činnost, která směřuje k hladkému průběhu prací nájemců a k včasnému otevření pronajatých prostor.

V rámci koordinace nájemců zajišťujeme přípravu plánů nebytových prostor, technickou podporu pro oddělení komercializace, přípravná setkání se správními orgány za účelem dodržení všech hygienických, protipožárních a urbanistických předpisů. Pravidelně kontrolujeme průběžné platby nájemců, dodržování rozpočtu a dodržování požadavků stanovených v technických specifikací. Naším úkolem je také pravidelně informovat nájemce o různých změnách a omezeních v rámci výstavby interiérů centra a asistovat nájemcům při projednávání žádosti o stavební povolení, resp. ohlášení stavebních prací.

Během realizace vnitřních úprav obchodních jednotek dohlížíme na předání nebytových prostor nájemcům, v rámci kterého vypracováváme předávací protokol o stavu prostor, dále organizujeme staveniště nájemců tak, aby dodržovali veškerá bezpečnostní pravidla a nařízení investora. Hlavním úkolem je ověření zda provedené práce odpovídají předloženým projektům a zda jsou dodržovány plánované termíny prací nájemců.

Právě se nacházíte: Úvod Služby Koordinace nájemců